Chức năng dây chằng chéo sau khớp gối

Cấu tạo chức năng dây chằng chéo sau khớp gối Dây chằng gối sau (DCC sau) nằm ở trung tâm khớp gối (đó là 1 phần cơ bản tại trục chính “pivot central”. Cấu trúc tại phía lồi cầu xương đùi, chính giữa ở gối. Tại ở phần sau tại dây chằng chéo trước (LCA). 2 dây…

Chi tiết