Các yếu tố ảnh hưởng đến việc điều trị đứt dây chằng đầu gối trước có cần mổ hay không ?

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC ĐIỀU TRỊ ĐỨT DÂY CHẰNG ĐẦU GỐI TRƯỚC CÓ CẦN MỔ KHÔNG ? Việc tiến hành mổ đứt dây chằng đầu gối trước cũng như đứt dây chằng đầu gối sau có hay không, sớm hay muộn rất quan trọng, phải dựa trên nhiều yếu tố nhiều trường hợp…

Chi tiết