Phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo trước sử dụng công nghệ LCA mới

Phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo trước sử dụng công nghệ LCA mới Tác dụng của phẫu thuật tổn thương DCC trước (LCA) là mang về lại cho người bệnh một khớp gối chắc chắn có hay hoạt động thể lực và người. Một vài phương thức can thiệp Trong những năm gần đây, công việc…