Nên tập mổ dây chằng chéo trước tại nhà hay ở phòng tập

Phòng tập sau mổ dây chằng chéo trước đầy đủ trang thiết bị tập