Tập luyện tăng tốc sau mổ dây chằng chéo trước

Tập tăng tốc có nên tập sau mổ dây chằng chéo không?