Luyện tập sau mổ đứt dây chằng chéo

Tập luyện sau mổ dây chằng là việc làm rất quan trọng quyết định đến ca mổ dây chằng chéo trước đó thành công hay thất bại. Do hạn chế của một số bệnh viện về trang thiết bị để tập luyện cũng như sự am hiểu chưa hết vai trò của các bài tập…

Chi tiết