Chi phí mổ nội soi dây chằng đầu gối trước

Chi phí mổ nội soi dây chằng đầu gối trước là bao nhiêu?