Bài tập luyện hồi phục chức năng sau phục hồi lại dây chằng chéo sau đầukhớp gối

Sự tổn thương DCC sau thấy thường thường trong Chấn thương đầu gối. Dây chằng chéo sau bị đứt do dây chằng sự tổn thương dẫn đến duỗi gối quá nhiều. – Có thể bị bị chấn thương dây chằng chéo sau hoặc bị chấn thương luôn cả dây chằng chéo trước, chéo sau hay…